Newsu Tamil

turkey

சர்ச்சில் இருந்து மசூதியாகி பிறகு மியூசியமாகி மீண்டும் மசூதியான கதை!

Tamilselvan
இன்றைய பரபரப்பு விவாதம் துருக்கி இஸ்தான்புலில் அமைந்துள்ள ஹகியா சோபியா பற்றியது. (அருங்காட்சியகம் மீண்டும் மசூதியாக மாற்றப்படுகின்றது). பழைய பெயர் – காண்ஸ்டாண்டிநோபுள் தற்போதைய பெயர் – இஸ்தான்புல், துருக்கி மக்கள் தொகை –...